• Hotline: 0915075858
  • Email us: afavietnam@gmail.com
  • Working Hours: 08:00-17:00

văn phòng mở

Mô hình văn phòng đã và đang thay đổi.  Sự chuyển dịch đó bắt đầu từ vi mô đến vĩ mô, từ các phòng chức năng cho đến cả tổng thể tòa nhà cùng hệ sinh thái xung quanh, từ không gian kín sang không gian văn phòng mở, từ không gian riêng sang không gian chung. Văn phòng tương lai đáp ứng sự thay đổi của công nghệ và lấy con người là trung tâm. Văn phòng tương lai không chỉ là nơi để làm việc mà còn là chốn dành cho những dự định hợp tác.

  • Home
  • /
  • văn phòng mở
error: Nội dung được bảo vệ !!