Nhận thức đúng và hiểu đúng sẽ giúp cho mọi người bình tĩnh, chủ động phòng chống dịch bệnh.

[video width="1280" height="708" mp4="https://afa.com.vn/storage/app/media/wp-content/uploads/2020/02/5-LƯU-Ý-CHO-DÂN-VĂN-PHÒNG-_BIẾT_-ĐỂ-PHÒNG-DỊCH-VIÊM-PHỔI-COVID-19.mp4">[/video]