Công ty Cp AI&T đánh giá rất cao thiết kế của AfA Design và dành cho AfA Design “điểm cộng cộng” .  Thiết kế của các bạn rất sáng tạo và chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục ngay khi nghe các bạn thuyết trình ý tưởng “trời tròn, đất vuông” ban đầu.

Thiết kế của AfA Design không chỉ độc đáo, có điểm nhấn mà còn khá linh hoạt. Đầu bài đặt ra chưa chốt được số lượng nhân sự chuyển sang văn phòng mới và khi AI&T có sự thay đổi về số lượng người, AfA Design đã có điều chỉnh thiết kế nhanh chóng, phù hợp.