Giải thưởng

Trên con đường hành nghề AfA Design tự hào vì sự công nhận của cộng đồng, truyền thông và giới chuyên môn trong nghề đánh giá. Tiêu biểu là hai giải thưởng:

Giải thưởng kiến trúc quốc gia là giải thưởng chính thống cao nhất, có uy tín lâu đời nhất về kiến trúc tại Việt Nam, được nhà nước Việt Nam công nhận là cơ sở để xét tặng các giải thưởng quốc gia cao quý khác.

Top 10 Interior Design Awards là giải thưởng kiến trúc thường niên nhằm tìm kiếm xu hướng kiến trúc nhà ở đương đại và những đại diện tiêu biểu trong ngành nội thất tại Việt Nam.

Đây là hai giải thưởng quan trọng và uy tín bậc nhất Việt Nam, được công nhận rộng rãi bởi giới chuyên môn cũng như đại chúng. Hai giải thưởng đến cùng lúc là niềm khích lệ, động viên to lớn với đội ngũ thiết kế. Đó như là một sự cổ vũ giúp AfA Design tự tin hơn với những triết lý thiết kế mà chúng tôi theo đuổi. Không dừng lại tại đó trong tương lai AfA Design sẽ tiếp tục hoàn thiện và tích cực tham gia các hạng mục và giải thưởng đa dạng hơn không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.