Giám sát tác giả là nhiệm vụ quan trọng giúp chủ đầu tư đảm bảo hạng mục thi công văn phòng tuân theo những yêu cầu, mong muốn được phản ánh chính xác trong bản thiết kế. 


Trong giám sát công trình khi thi công văn phòng có hai nhiệm vụ quan trọng cần chủ đầu tư lưu tâm: 

  • Giám sát tác giả

  • Giám sát thi công

Trong đó giám sát thi công đảm bảo chất lượng công trình và giám sát tác giả đảm bảo các hạng mục tuân theo thiết kế. Giám sát tác giả vừa là nghĩa vụ của công ty thiết kế và cũng là quyền lợi của chủ đầu tư. 


Tầm quan trọng của giám sát tác giả


Bất cứ một công trình thi công văn phòng chất lượng nào cũng cần có những người giám sát tác giả có chuyên môn. Không chỉ là người thay mặt đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư mà giám sát tác giả cũng phải có đủ trình độ, chuyên môn để thảo luận về đặc tính kỹ thuật trong thi công với nhà thầu thi công văn phòng cũng như người giám sát thi công. 

Bên cạnh đó, giám sát tác giả cũng sẽ là người xem xét, kiến nghị và giải thích những thay đổi về mặt thi công so với bản thiết kế trước đó. 

Các nhiệm vụ chính của người giám sát tác giả bao gồm: 

  • Làm rõ các chi tiết, đặc tính kỹ thuật của bản thiết kế với nhà thầu thi công nhằm đảm bảo thi công đúng thiết kế kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ

  • Giải quyết các vướng mắc và mâu thuẫn giữa bản thiết kế và thi công thực tế. 

  • Điều chỉnh bản thiết kế khi có sự bất hợp lý giữa thiết kế và thực tế thi công

  • Thông báo cho chủ đầu tư, thảo luận phương án xử lý cùng các bên chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát thi công khi hạng mục được thi công sai khác so với bản thiết kế. Những nhiệm vụ mà người giám sát tác giả thực hiện sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian, đảm bảo công trình thi công theo đúng tiến độ thi công công trình. 

Nhiều hạng mục trong các công trình thi công văn phòng rất cần đến giám sát tác giả, đặc biệt là các hạng mục mang tính nghệ thuật và sử dụng chất liệu/cách thức thi công thủ công. Những hạng mục này đòi hỏi sự tỉ mỷ, chính xác đến từng chi tiết nhằm giữ trọn vẹn tính nguyên bản của tác phẩm/hình ảnh trong thiết kế. 


Chủ đầu tư cần lưu ý gì khi thuê giám sát tác giả

Thông thường giám sát tác giả là một điều khoản đã được quyết định trong hợp đồng thiết kế và nằm trong chi phí thiết kế. Chủ đầu tư nên yêu cầu rõ ràng điều khoản, trách nhiệm về nghĩa vụ giám sát tác giả đối với đơn vị thiết kế mà chủ đầu tư hợp tác. 


Giám sát tác giả không chỉ là quyền lợi được hưởng của chủ đầu tư mà còn là trách nhiệm của đơn vị thiết kế với sản phẩm sáng tạo của mình. (Ảnh: Nhân viên AfA Design chịu trách nhiệm giám sát tác giả với dự án thi công văn phòng Ftel


Xem thêm: 

Dự án thiết kế văn phòng Ftel - FPT Telecom

AfA Design thực hiện nghĩa vụ giám sát tác giả như thế nào?


Với các công trình thi công văn phòng mà AfA Design thiết kế, công ty luôn thực hiện việc giám sát tác giả như một trách nhiệm với chủ đầu tư và với chỉnh sản phẩm sáng tạo của mình.  Đây là điều khoản được quy định rõ ràng trong hợp đồng thiết kế với chủ đầu tư và luôn được tuân thủ trong suốt quá trình thi công. Những Kiến trúc sư của AfA Design sẽ là người phối hợp với nhà thầu thi công văn phòng mà chủ đầu tư chọn nhằm làm rõ các chi tiết trong bản thiết kế giúp nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công. Đồng thời, trong những ngày triển khai thi công lắp đặt các hạng mục quan trọng, giám sát tác giả của AfA Design sẽ là người trực tiếp có mặt tại công trình đảm bảo thi công đúng màu sắc, chất liệu và cách bài trí trong bản thiết kế đã chốt.