04
Jan

Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Những điều mà kiến trúc sư cần biết

Ít ai biết rằng Hội kiến trúc sư Việt Nam đã được thành lập từ những năm kháng chiến thời chủ tịch Hồ Chí Minh còn sinh thời. Bắt...

Xem thêm