18
Nov

Thiết kế văn phòng PVN – Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Thiết kế văn phòng PVN là một trong những dự án quan trọng hàng đầu trong năm 2019 của AfA Design. Dự án đòi hỏi một phong cách thiết...

Xem thêm