29
May

TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ THỰC TẬP LÀM VIỆC TẠI AFA

Trong thời gian phát triển sắp tới, AFA cần tuyển dụng 02 thực tập Kts. Thiết kế nội thất không gian văn phòng làm việc Nhiệm vụ: – Tham...

Xem thêm