21
Aug

Kiến trúc sư là nghề đòi hỏi bạn phải có tư chất của một nghệ sĩ hay một nhà khoa học

Kiến trúc sư là người chịu trách nghiệm cho việc thiết kế mặt bằng lẫn không gian và kết cấu của một công trình hoặc cũng có thể làm...

Xem thêm