Chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn vị chào thầu trong đó có cả công ty nước ngoài với giá rẻ hơn AfA Design nhưng chúng tôi vẫn quyết định làm với AfA Design vì chúng tôi thấy được sự tối ưu trong thiết kế và rút ngắn được thời gian để đi vào hoạt động.