Khi  làm các dự án tôi có thể hình dung được dự án sau khi hoàn thiện ra sao, nhưng với AfA Design đã cho chúng tôi bất ngờ không thể hình dung được, bạn đã cho chúng tôi 1 sản phẩm ngoài sức tưởng tượng.