"Ngay trong buổi thuyết trình đầu tiên, người đứng đầu đã nói rằng: “Chúng tôi là dân lao động, dân kéo cáp, chúng tôi đi lên từ kéo cáp. Người FTEL rất Cần cù – Máu lửa – Kỷ luật, dám nghĩ dám làm. Chúng tôi cải tạo văn phòng mới với mong muốn để tất cả người FTEL khi về trụ sở tổng đều cảm thấy giống như về nhà”. 
Ngay lúc đó, nhóm chúng tôi có một cảm xúc rất lạ khi được nghe những chia sẻ này, chính vì vậy chúng tôi đã quyết định sử dụng chính công việc người FTEL đang làm để phác họa những nét vẽ đầu tiên."


Đó là những dòng chia sẻ của KTS Nguyễn Hà Trang về câu chuyện thiết kế văn phòng cho FPT Telecom (FTEL), một dự án thú vị và không kém phần “sóng gió”.


>>> Link chi tiết bài viết xem tại đây: https://kienviet.net/2022/05/20/thiet-ke-ftel-va-nhung-dieu-chua-ke/