• Hotline: 0915075858
  • Email us: info@afa.com.vn
  • Working Hours: 08:30-17:30

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG THEO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Mỗi công ty khác nhau lại mang một màu sắc văn hóa khác nhau. Dựa vào văn hóa của mỗi công ty, các nhà tư vấn sẽ đưa ra phương án phù hợp cho thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất của công trình. Dấu ấn thương hiệu được lấy làm chủ đạo và thể hiện xuyên suốt từ tổng thể đến từng không gian khác nhau.

Thiết kế văn phòng theo định hướng thương hiệu từ màu sắc, hình khối cho đến việc chú trọng đến tính bản sắc riêng của doanh nghệp giúp tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng, đối tác và khẳng định dấu ấn văn hóa công ty, tăng mức độ kết nối giữa các thành viên với nhau và giữa cá nhân với tổ chức.

Xem thêm: 7 nguyên tắc thiết kế văn phòng của AFA Design

 

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

QUY TRÌNH LÀM VIỆC