• Hotline: 0915075858
  • Email us: info@afa.com.vn
  • Working Hours: 08:30-17:30

TỐI ƯU CHI PHÍ

Tối ưu chi phí là bài toán đòi hỏi đơn vị tư vấn thiết kế và thi công tính toán chặt chẽ giải pháp sử dụng cho doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất về. Từ việc chọn lựa vật liệu thi công, nghiên cứu tái sử dụng các thiết bị cũ, cho tới việc chuẩn bị thời gian thi công hợp lý giúp chi phí đầu tư hợp lý và giảm thiểu rủi ro phát sinh không mong muốn.

Xem thêm: 7 nguyên tắc thiết kế văn phòng của AFA Design

 

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

QUY TRÌNH LÀM VIỆC