Ngày nay, quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa kết hợp với sự phát triển của kinh tế, sự bùng nổ của công nghệ khiến môi trường sống trở nên vội vã, áp lực. Con người bị mất kết nối dẫn đến mất đi thăng bằng trong cuộc sống. Không gian sống của chúng ta bị thu hẹp, đẩy lên cao, trở nên bí bách, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhiều cá nhân, tập thể vẫn đang cố gắng tìm lại trạng thái cân bằng. Kiến trúc tuy không thể quyết định nhưng có thể đóng góp vào quá trình đó. 

Ý thức được vấn đề này, AfA Design đã và đang nghiên cứu, thực hành, phát triển “lý thuyết thiết kế cân bằng”. Với tôn chỉ lấy con người làm trung tâm, ba không gian bổ khuyết được hình thành: 


Không gian thở: 

Một khoảng trống tưởng như không để làm gì nhưng lại là khoảng không đầy ý nghĩa với chức năng tùy biến, linh hoạt, rất cần thiết cho việc giữ nhịp, giảm áp lực cho bố cục không gian chung.

 Không gian kết nối: 

- Kết nối với chính mình

- Kết nối với mọi người

- Kết nối với văn hóa, truyền thống

- Kết nối với bề trên, tâm linh

Không gian xanh:

- Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng

- Vật liệu bền vững

- Giao hòa với thiên nhiên
 Với sự bổ khuyết, tương hỗ, đan xen, của ba yếu tố này trong không gian cố hữu, AfA Design mong muốn tạo ra đột phá trong việc kiến tạo những không gian chứa đựng chiều sâu của sự kết nối, mang lại những trải nghiệm sâu sắc, giúp người sử dụng tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng đủ đầy, có nền tảng của vật chất hữu hình và năng lượng tinh thần.