Nằm trong khuôn khổ LIXIL Talent Match, một platform với nhiều chương trình đa dạng do LIXIL Việt Nam sáng lập và tổ chức, LIXIL Talent Match Architecture & Design Internship đặt trọng tâm tìm kiếm, kết nối và ươm mầm những tài năng trẻ của ngành Kiến trúc – Thiết kế trong tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.


Với mùa 3 của LIXIL Talent Match, năm nay, AfA Design vinh dự khi là một trong các ban giám khảo chấm chọn Top 50 sinh viên nổi trội nhằm tiến tiếp tới giai đoạn Matching - Kết nối Công ty Thực tập và chuỗi hoạt động xuyên suốt chương trình.


Được phát triển trên cơ sở mô hình hiệp lực cộng đồng, LIXIL Talent Match A&D Internship giúp kết nối các nguồn lực xã hội, tạo môi trường nhằm thúc đẩy sự gặp gỡ, hợp tác giữa Nhà trường, các công ty Kiến trúc - Thiết kế, các doanh nghiệp trong ngành và đội ngũ các chuyên gia, cố vấn, mentor, cùng kiến tạo một môi trường đa dạng, giúp nuôi dưỡng, ươm mầm để các tài năng được phát triển toàn diện thông qua những chương trình gắn kết lý thuyết với thực tiễn. Chương trình hướng đến mục tiêu cao hơn là đóng góp cho sự phát triển chung của thế hệ Kiến trúc - Thiết kế trẻ Việt Nam.