THIẾT KẾ VĂN PHÒNG ALPHA


Địa điểm:

Khu đô thị Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

 
Năm thực hiện: 

2023


Quy mô:

33 m2


Hạng mục:

Thiết kế nội thất văn phòng.


Kts thực hiện:

Nguyễn Văn Sinh, Đặng Hoàng Linh


Photographer:

Hoàng Lê